Родителски кооператив

е неформално сдружение на родители, имащо за цел алтернативното отглеждане на техните деца в условия и по правила отразяващи ценностната система на съкооператорите.
Основани парадигми на родителските кооперативи са не-насилствената комуникация, здравословното хранене, занимания развиващи креативността на децата, прозрачност и участие на всички родители във вземането на решения, определящи учебната програма.
Практика е да се наеме подходящо помещение и да се осигури учебен персонал. Изхранването на децата е грижа на съкооператорите, като се готви на ротационен принцип или се наема кетъринг фирма.
В родителските кооперативи, често липсват играчки. Децата са поощрявани сами да изработват предмети, най - често от рециклирани материали, като използвани хранителни опаковки и ненужни остарели дрехи. Това създава увереност у децата и ги подготвя за бъдеще в което от изключителна важност ще бъде притежанието на умения, помагащи с ограничени ресурси да се постигат максимални резултати. Децата се превръщат в създатели, а не в консуматори.
Какво представлява родителския кооператив?

Идват около десетина деца  (обикновено се събират по-малко) на възраст от около 1-4 години. Винаги има учителка и заедно с нея дежури една от майките. Учителката се грижи за заниманията на децата, а майката помага с всичко останало – да заведе някое дете до тоалетната, да им измие ръчичките, да сервира храната и какво ли още не. Има и график за почистване на помещението. Някои дечица оставят да спят следобяд, други си тръгват веднага след като се нахранят. Децата се извеждат на разходка всеки ден – в дворче при помещението или в градинката отсреща.

 


Заниманията
 

Въпреки че децата са още малки, заниманията, които им се предлагат са много и разнообразни. Четат им се книжки, рисуват, моделират, правят апликации и различни простички неща от естествени материали или предмети от бита – боб, леща, макарони, памук, хартия, стиропор, брокат и какво ли още не.  Учат се много думички и се пеят песни на английски и на руски език, има специални часове по музика, отделно от това всеки ден танцуват, пеят и имат динамично занимание, свързано с физическа активност. Внимание се отделя и на изграждането на навици – да си мият ръцете преди хранене, сами да си сервират и отсервивират, сами да си слагат от яденето, да казват моля и благодаря и т.н. и т.н.

 

   

 

 

Отношението

Правилното отношение към децата в родителския кооператив е особено важен компонент при заниманията с тях. Винаги е тихо и спокойно в помещението, в което има група деца. Децата в кооператива почти никога не плачат, не се тръшкат, не се карат за играчки, не крещят, не тичат и не беснеят. Винаги са заети с нещо интересно и не им остава време за подобни неща. Възрастните се отнасят към децата с уважение – обясняват им всичко спокойно, не ги упрекват, не ги сравняват помежду им по осъдителен и обиден начин. Излишно е да се споменава, че никога не се крещи на децата, не се използват фрази и закани от типа „Кой не слуша?”, „Ако не направиш еди какво си, ще те...” и т.н. Конфликти и трудни моменти със сигурност има, както и навсякъде. Но те се решават с отвличане на вниманието с някоя интересна игра, въвеждане на някои простички правила, които децата лесно разбират и много други начини, които учителките знаят и успешно прилагат. Всичко това не е въпрос само да знаеш някои техники и да имаш опит, но и на много търпение, любов и желание да работиш с деца.

 


Семейната среда

Може всичко написано дотук да е прозвучало като критика към детските градини, не това не е така. Като цяло няма сериозни забележки към градинаите. Но това, което нито една детска градина не може да предложи, е семейната среда. Децата са малко и всяко едно от тях получава индивидуално внимание. Всяка майка, която идва да дежури се отнася към децата така, както към собственото си дете (защото реално това е така – това са нашите деца). Много ни харесва, че детето се отделя от нас постепенно, а не изведнъж и че можем да продължаваме да участваме в живота му. Можем да идваме и да гледаме как детето ни общува, учи и се сприятелява, да се грижим за него и другите деца, да готвим за тях и т.н. Можем да участваме при планирането на нещата, които децата ще правят и да имаме глас, когато се обсъждат правилата и взаимоотношенията в занималнята. Всичко това ни дава спокойствието, че оставяме детето си на сигурно място и в сигурни ръце.

   

 

 

 

 

 

 

 

автор: Олга Дукат детски център "Естествени идеи".

Търсене

mp3 flash player by undesign website design.