Зареждане...

Образователни занимания

Мария Монтесори извежда 19 принципа, които са водещи за успеха на метода Монтесори. Те са следните:

1. Децата се обучават с помощта на предмети от заобикалящия ги свят.

2. Дете, което е критикувано често, като порасне се превръща в съдник и критик на всички останали.

3. Детето се учи да цени себе си и другите, ако често е хвалено.

4. Агресивните деца често са расли в такава среда.

5. Бъдете честни с детето си – то ще се превърне в добър и честен човек.

6. Срамежливо и плахо е дете, което често е било осмивано.

7. Ако осигурите чувство за сигурност на вашето дете, то то със сигурност ще вярва в другите.

8. Ако често порицавате вашето дете, то ще изпитва чувство за вина.

9. За да разбере какво е самоуважение, детето трябва да среща одобрение.

10. За да се научи на търпение, трябва да сте снизходителни.

11. Детето ви ще изгради доверие към вас, ако често прекарвате приятно време заедно.

12. За да открива любовта, нужно е детето да е заобиколено от приятелство и добронамереност.

13. Без значение дали присъства, или отсъства, не говорете лошо за детето.

14. Ако се концентрирате върху развиването на положителни качества у детето, то няма да остане място за негативни.

15. Винаги слушайте децата и им отговаряйте.

16. Уважавайте своето дете, дори когато греши. Всичко е поправимо, а и носи ценни уроци.

17. Помагайте на деца, които са в търсене, но бъдете незабележими за онези, които всичко са намерили.

18. От съвсем малко помагайте на детето да открие своите способности, проявявайки търпение, разбирателство и обич.

19. Показвайте се винаги в най-добра светлина, когато възпитавате детето. Защото то винаги ще ви има за пример.

Възпитавайки децата си с любов, ние ги превръщаме в едни добри и успешни личности.

Рисуване и моделиране
Заниманията са разнообразни - моделиране с различни материали, живопис, рисуване , текстил, апликации, колажи и много други. Целта ни е да развиваме въображението и чувството за красота на децата, като същевременно те изпитват радост и въодушевление от процеса на работа и усвояват основните закони в изобразителното изкуство. Докато моделира, детето развива фина моторика на ръцете, сила и подвижност на пръстите, то се научава да координира движенията на двете ръце и съответно придобива сензорен опит. Когато създава своя занаят, хлапето използва двете ръце наведнъж, в този момент са включени всички пръсти и вътрешната повърхност на дланите.
Йога за деца
Йога за деца е безопасна форма на йога, която се изпълнявана под ръководството на квалифициран инструктор. Вълнуващо, приключение за децата. Чрез игри, истории и песнички се добиват важни умения в неконкурентна среда чрез подкрепа и разбиране. Насърчава децата да се отпуснат и забавляват, докато развиват не само сила, координация и равновесие, но и осъзнаване на тялото си, по-добра концентрация и най-вече здраве. Йога развива осъзнатост за тяло, ум и дишане. Развива тяхното внимание и обхват на концентрация. Помага за преодоляване на негативни емоции като ревност, страх и гняв. Подпомага положителната представа за себе си и повишава увереността.
Народни танци
Движението, ритъма, емоцията и музиката влияят положително върху развитието на децата които се занимават с народни танци. Активно развитие на двигателни умения и координацията между различните части на тялото. Педиатрите препоръчват да започнете работа по заучаване различни танцови движенията още от ранна детска възраст. Отличен симулатор са игрите „по саме“, например ръченицата, детето може да разгърне фантазията си и да твори в музикалния размер 7/8. Най-трудни за овладяване са ансамбловите танци защото се изисква групата да е в единство, което научава мъничетата да работят заедно в екип, ефектът и резултат се проявява във всички случаи.
Музика за деца
Важно е за децата да получат шанса да преживеят и натрупат познания за музиката на различни нива. Един от начините за това е чрез програми за запознаване с нея. Те помагат на децата да я разберат из основи, което пък обогатява техният образователен опит. Също така им дава възможността да се срещнат и с културите на други народи, което ги обогатява, както музикално, така и културно. Практическите часове за деца подсигуряват, че всяко дете е имало възможността да се докосне до музиката на някакво ниво и така тя става част от живота им. Да запознаем децата с музиката, в известен смисъл е като да ги запознаем с книгите.
Монтесори занимания
Всяко дете е уникално в своите таланти и способности и образованието трябва да поощрява цялостно това развитие. Целта на Мотесори заниманията е създаването на хармонична атмосфера, поощрявайки независимостта и свободния избор на всяко дете, взаимодействайки с предварително подготвена среда, стимулираща развитието им, давайки им възможност активно да участват в собственото си обучение. Според Мария Монтесори първите шест години от детския живот са най-важни - това е периодът на "Попиващия ум", понеже през тези години се оформя личността и детето се учи от прекият си контакт с околната среда.
Околен свят
Приоритет са социалните умения, които да се трансформират под влияние на когнитивните умения при опознаването на света. Дейностите по Околен свят са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности, светът на природата и опазването й. Партнирането на учителя е изградено върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивното настроение и искрената радост от съвместната дейност. Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми на поведение. Всичко, е съобразено с възможностите на децата.

Другите за нас!

Вашето мнение е изключително важно за нас.

Така ни помагате да се доосъвършенстваме и да избегнем евентуални грешки.